Co wypada wiedzieć o Międzynarodowym Dniu Tolerancji?

18.11.2020, 09:42 0 komentarzy
Co wypada wiedzieć o Międzynarodowym Dniu Tolerancji?

16 listopada, od praktycznie 25 lat świętuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji wyszczególniony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Ten dzień, ma co roku komunikować, że z brakiem tolerancji często boryka się wiele osób. Prośba do licznych instytucji publicznych, naukowców oraz rządów tego rodzaju jest zachętą do tego, żeby znaleźli rozwiązanie tego dużego problemu. Edukowanie, ale także prowadzenie licznych paneli dyskusyjnych ma na celu promowanie akceptacji oraz brak terroru wobec osób dyskryminowanych, co według organizacji UNESCO jest dobrą metodą przeciwstawiania się wszelkim niedobrym zachowaniom w tym zakresie.

Częściej tworzące się zjawiska przemocy, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i wszelkich nietolerancji, były jednym z powodów stworzenia tego rozwiązania. Z częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez rówieśników, spotykają się właśnie te grupy, co zaobserwowano na przestrzeni kilku lat. Obchodzenie Międzynarodowego Dnia Tolerancji ma okazać się korzystne w odszukaniu głównych przesłanek uformowania się braku akceptacji, ale również mają sygnalizować, jak nieprzyjemne są przejawy nietolerancji dla osób szykanowanych. Żeby dowiedzieć się, czym tak naprawdę jest poszanowanie nie swoich praw i cudzej własności oraz czym jest uznanie oraz zaakceptowanie różnic indywidualnych, przydatne są takie czyny, które zdecydowanie okazują się pomocne w tym zakresie. Równie dobrze ma kształcić, uczyć umiejętności wysłuchiwania, rozumienia innych ludzi, a także doceniania różnego rodzaju kultur.


Jak w Polsce obchodzi się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?


Zarówno prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast ogłosili jednogłośny manifest, w którym wykazują wielkie poparcie dla osób, które doznały werbalnej oraz fizycznej przemocy wynikającej z homofobii oraz rasizmu. Pod zgodnym manifestem podpisał się przede wszystkim prezydent Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina oraz Katowic. Prezydent stolicy, Rafał Trzaskowski ogłosił, że solidarność tego dnia będzie ukazywana przez wywieszanie tęczowych flag, jak i podświetlania wielu budynków. Przede wszystkim w tęczowych barwach został oświetlony most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.

Tagi:

Zostaw komentarz